1 april 2007

Markus Werner - HellingWie? Markus Werner (1944) is een Zwitserse schrijver. Zijn boeken werden meermaals bekroond. Hij woont in Schaffhausen.

Wat?
Een ontmoeting tussen twee mannen.

Genre:
roman

Sterren:
***

In principe beschouwde hij de geschiedenis in het geheel niet als een geschiedenis van het verval, dat wil zeggen als een ontwikkeling in de richting van steeds ernstiger misstanden, maar zeker ook niet als heilsgeschiedenis, in het verloop waarvan alles zich ten beste keerde, veeleer vatte hij historische ontwikkeling op als een jachtig proces van uitwisseling. Verdween er een kwaad uit het verleden, dan werd het vandaag nog vervangen door iets nieuws.


Recensie: De advocaat Clarin zoekt een vrije stoel op het terras van Hotel Bellevue en schuift aan bij een man alleen. De twee gaan een discussie aan over hun wereldbeeld, over zin en onzin van het bedriegen, over het vervelende gerinkel en getoeter van gsm's. Beiden worden steeds openhartiger, ze besluiten zelfs de dag erna nogmaals af te spreken.

Werner werkt mooi naar een climax toe door mondjesmaat de levens van de twee mannen toe te lichten. Clarin, de ijdele, optimistische flierefluiter, heeft zijn vriendin gedumpt op ditzelfde terras. Loos, de cynische, trouwe vijftiger, is zijn vrouw verloren. Langzaamaan komt het hele verhaal boven. Het einde is ietwat voorspelbaar, maar niettemin zo ingrijpend dat je het boek eigenlijk nog eens zou moeten lezen. Inclusief de heerlijke discussies.

Links: Werner op Wikipedia (Engels) - een fragment uit Helling bij De Arbeiderspers

Helling van Markus Werner werd uitgegeven bij De Arbeiderspers in 2006. De vertaling uit het Duits is van de hand van Wil Boesten. ISBN 9029563990

Geen opmerkingen: