9 april 2007

Arturo Pérez-Reverte - Het trommelvelWie? Arturo Pérez-Reverte (1951) is een Spaanse schrijver en journalist. Hij werd over heel de wereld bekend met zijn literaire thriller Het paneel van Vlaanderen.

Wat? Priester en geheim agent Quart trekt naar Sevilla voor een onderzoek naar het getouwtrek rond een oude kerk.

Genre: literaire thriller

Sterren: ****

'Wat weet u eigenlijk,' vervolgde hij, 'en wat weten uw bazen in Rome, met hun ambtenarenmentaliteit? Wat weten ze van liefde of van haat, behalve dan wat theologische definities en gefluister in de biechtstoel?...' Hij wiegde een beetje op zijn voeten heen en weer, met zijn handen nog in zijn zakken. 'Je hoeft alleen maar naar u te kijken: de manier waarop u praat, of zich beweegt, verraadt de man die wel rekenschap zal afleggen van zonden door nalatigheid, maar niet van begane zonden. U behoort tot de categorie van die televisiepredikers, herders van een kerk zonder ziel, die over de gelovigen praten in de taal die de televisiemaatschappijen gebruiken als ze het over hun kijkers hebben.'

Recensie: Een hacker weet door te dringen tot in de persoonlijke computer van de paus. Vespers, zo wordt de indringer gedoopt, waarschuwt voor een kerk in Sevilla die doodt uit zelfverdediging. Priester - geheim agent Lorenzo Quart wordt naar Sevilla gestuurd om uit te vissen wat er aan de hand is. De kerk, Nuestra Señora de las Lágrimas, moet wijken voor een nieuwbouwproject. De bankier Pencho Gavirez heeft al de burgemeester en de aartsbisschop weten over te halen (een eufemisme voor omkoping). Alleen de parochiepriester Príamo Ferro ligt nog dwars, daarin gesteund door Gavirez' vrouw Macarena en een Amerikaanse zuster, Gris Marsala. Beide groepen zijn niet opgezet met de komst van pater Quart, en ook twee doden in de kerk betekenen alleen maar vertraging voor Gavirez.

Tussen de voor- en tegenstanders in moet Quart zichzelf een weg zien te zoeken. Quart, voor wie de plicht, veel meer dan het geloof, een rol speelde in zijn keuze priester te worden, moet uiteindelijk toch partij kiezen. Pérez-Reverte maakt de moeilijke weg naar die keuze tastbaar. Tussendoor wordt Quart geconfronteerd met drie vermakelijke boeven, een corrupte aartsbisschop en een onverzettelijke priester. Een mooie literaire thriller met levensechte karakters.

Meer van Pérez-Reverte: Het paneel van Vlaanderen (***)
Links: Pérez-Reverte in Wikipedia (Engels)

Het trommelvel van Arturo Pérez-Reverte werd in 1997 uitgegeven bij Uitgeverij De Prom, en later, in 2000, bij Ambo|Anthos, uit het Spaans vertaald door Jean Schalekamp. ISBN van de Anthos-uitgave: 9041405240.

Geen opmerkingen: