14 augustus 2016

Philip Dröge - Moresnet***

De vaderlandse geschiedenis heeft soms ware verrassingen in petto, zoals een mini-staatje dat door een toeval van het lot een goeie eeuw lang onafhankelijk was van de omringende staten. Een zinkmijn was de bron van alle discussie: noch de Pruisen, noch de Nederlanders (later de Belgen) wilden die zonder meer aan elkaar overlaten. En zo evolueerde Neutraal Moresnet, tegenwoordig Belgisch grondgebied in de Oostkantons, tot een bolwerk van boeven en smokkelaars (er was maar één champetter) - en even zelfs tot de gedroomde hoofdstad van het esperanto.

Esperanto is bezig aan een opmars, wat de mogelijkheid biedt om internationale steun te organiseren voor een thuisstaat voor de taal. Als Roy erin slaagt enkele prominente sprekers achter zich te krijgen, kan hij druk uitoefenen op Duitsland en België om Moresnet tot een volwassen natie te laten uitgroeien.

Een mini-staatje met ambitie, dus. Onderzoeksjournalist Philip Dröge, ook gekend van het uitstekende De schaduw van Tambora, doet de hele geschiedenis van Neutraal Moresnet uit de doeken. Boeiend, al stelde ik me verschillende keren de vraag of de "lichte dramatisering", zoals Dröge het in zijn voorwoord noemt, wel nodig was. 

Moresnet van Philip Dröge verscheen bij Spectrum in 2016.
271 blz, isbn 9789000349609

Geen opmerkingen: