24 juli 2017

Joris Tulkens - Vesalius****

Als men mij zou vragen naar een onderschatte Vlaamse auteur, zou ik wellicht Joris Tulkens noemen. Ik kwam ooit bij hem terecht dankzij Sire, er zijn geen Vlamingen, waarvan ik nu alleen nog weet dat het een amusant boek was. Tussen de thrillers door schrijft de Diestenaar graag historische romans over bekende figuren: Erasmus, Thomas More en Johanna de waanzinnige.

Tulkens' intussen voorlaatste roman (2013) gaat over Andreas Vesalius, Brusselaar en een van de grondleggers van de anatomie. Zijn belangrijkste publicatie, de Fabrica, is al vijftien jaar oud wanneer koning Filips vraagt hem te volgen naar het Spaanse hof in Toledo, later Madrid. Maar het is de tijd van de inquisitie, en Vesalius' opvattingen over lichaam en ziel stemmen niet meteen overeen met de kerkelijke leer.

Of Vesalius' jaren tussen zijn aankomst in Spanje en zijn vertrek op bedevaart naar Jeruzalem werkelijk zo zijn verlopen als hier beschreven is niet zeker. Tulkens beschrijft enkel wat er zou kunnen gebeurd zijn, maar hij doet dat op basis van wat wél geweten is over Vesalius, zijn familie, zijn vrienden, zijn opvattingen. Vesalius is een uitstekende op historische feiten gebaseerde roman, vlot geschreven, met thrillertrekjes.

Vesalius van Joris Tulkens verscheen bij Davidsfonds in 2013.
351 blz, isbn 9789063066628

Geen opmerkingen: