13 mei 2007

Norman Mailer - Het kasteel in het woud
Wie? Norman Mailer (1923) is een Amerikaanse schrijver en journalist, geboren in een joodse familie in New Jersey. Zijn oorlogsroman The naked and the dead (1948) is opgenomen in de lijst van 100 beste Engelstalige boeken van de American Modern Library. Later kreeg hij verschillende prestigieuze prijzen. Zes huwelijken schonken Mailer negen kinderen.

Wat? Hitler als speelbal van de duivel.

Genre: roman

Sterren: ***


Het hoeft dan ook geen verbazing te wekken dat de wereld weinig begrijpt van Adolf Hitlers persoonlijkheid. Afschuw is er genoeg, maar hem begrijpen, nee. Hij is welbeschouwd de meest mysterieuze persoon van de eeuw. Niettemin kan ik zeggen dat ik zijn psyche doorgrond. Hij was mijn cliënt. Ik heb van dichtbij meegemaakt hoe hij zich vanaf de wieg ontwikkelde tot het roofdier van de eeuw, deze onaanzienlijke politicus met zijn snippertje van een snor.


Recensie: Heinrich Himmler heeft een theorie. Alleen een combinatie van sterke, op elkaar lijkende genen kan een werkelijk groot man als Hitler opleveren. De grootste schurk van de twintigste eeuw moet dus wel het product zijn van incest. En jawel, dat wordt bewezen ook. Hitlers vader Alois is niet alleen de echtgenoot van Klara, Adolfs moeder, maar ook haar oom én haar vader. Mailer besteedt uitvoerig aandacht aan de stamboom van de Hitlers.

Gaandeweg neemt een van de helpers van de duivel - ofwel Maestro, de eeuwige opponent van Dummkopf God - het verhaal over. De Maestro heeft plannen met de kleine Hitler, laat hem allerlei dromen influisteren en zijn eigenbeeld naar zijn wensen boetseren. Zo ontvouwt Hitlers jeugd zich 459 pagina's lang, al wordt nogal wat aandacht besteed aan Alois, Adolfs vader, en zijn invloed op de jonge Adi. Even is er ook een zijsprong naar de kroning van de Russische tsaar Nicolaas, als is niet meteen duidelijk hoe die terzake doet. De duivelshelper heeft ook elders in het verhaal mogelijkheden genoeg om zijn manier van werken uit de doeken te doen.

Biografieën over Adolf Hitler zijn er al in overvloed, maar Mailer maakt er iets speciaals van. Er is het ongewone uitgangspunt, Hitler als product van incest, en bovendien wordt zijn jeugd beschreven vanuit het gezichtspunt van de duivel zelf. Hitler als slachtoffer van hogere machten, eerder dan als brein achter een van de grootste massamoorden uit de recente geschiedenis. Het is begrijpelijk dat daarover controverse ontstaat. De vraag is of die terecht is. Het kasteel in het woud doet je niet anders denken over de gruwelen van de Tweede Wereldoorlog. Hoogstens biedt het een ander beeld dat, laten we duidelijk zijn, niet meer is dan een aardig stuk fictie.

Links: Mailer bij uitgever Rothschild & Bach en bij Wikipedia - recensie van Het Parool
Google Maps: Het kasteel in het woud op de wereldkaart

Het kasteel in het woud van Norman Mailer werd in 2007 uitgegeven door Crossing Border Books, vertaald uit het Amerikaans door Kitty Pouwels en Maaike Bijnsdorp. ISBN 9789049950569, 459 pagina's.

Geen opmerkingen: