27 december 2008

2 x kort: China
Peter May - De seriemoordenaar ***: De Amerikaanse journalist Peter May werd bekend met zijn thrillers die zich afspelen in Beijing. Hoofdfiguur is telkens Li Yan, hoofd van de politieafdeling zware criminaliteit, en zijn vrouw, de Amerikaanse Margaret Campbell. De seriemoordenaar is het laatste boek uit de reeks. Beijing wordt geteisterd door een reeks moorden op prostituees, moorden die tot in detail gekopieerd zijn van Jack the Ripper. De moordenaar richt zich bovendien persoonlijk tot Li Yan. Het besef groeit dat iemand van het politiekorps hierbij betrokken is. Het idee van de seriemoordenaar wordt zo verweven met de communistische politiek en een dunnetjes overgedane strijd tussen Oost en West. Het betere thrillerwerk.

Ma Jian - De noedelmaker **: Eigenaardig boek: een beroepsschrijver en een beroepsbloeddonor zetten hun beste beentje voor om het perfecte Chinese-heldenverhaal te vinden, een opdracht die door de staat aan de schrijver is opgedragen. Helaas lopen de verhalen niet af zoals de communistische partij haar mensen graag voorstelt. Er wordt al eens een zelfmoord gepleegd of een maîtresse met een ongewenst kind opgezadeld. De verhalen zijn soms dodelijk vervelend; andere zijn dan weer aangenaam verrassend.

Google Maps: De seriemoordenaar op de wereldkaart

De seriemoordenaar van Peter May (Chinese Whispers) verscheen bij BZZTôH in 2006 (vertaling van Stina de Graaf), isbn 9789045304236, 416 blz.
De noedelmaker van Ma Jian verscheen bij De Arbeiderspers in 2005 (vertaling van Sander Hendriks), isbn 9029523496, 247 blz.

Geen opmerkingen: