7 maart 2015

Dror Mishani - De verdenkingAvraham probeerde zich een voorstelling te maken van het gesprek tussen de oudere man met zijn houterige, naar binnen gekeerde manier van praten, en Chava Cohen. Ook toen hij haar ondervroeg had ze haar stem tegen hem verheven en had hij zich aangevallen gevoeld. En ze had voortdurend gelogen. Ze had gelogen over het dreigtelefoontje en over conflicten waarbij ze betrokken was.

****

Efsjaroet sjel alimoet, zo luidt de originele titel van De verdenking van Dror Mishani. Het is eens wat anders dan al die å's, ø's en ð's, al is de Scandinavische sfeer, piekerende rechercheur incluis, niet ver weg. De verdenking is de tweede zaak van Avraham Avraham, de inspecteur uit Tel Aviv die ook al de zaak van De verdwenen zoon tot een goed einde bracht. Toen had hij daar wel wat tijd voor nodig, want hij luisterde niet al te aandachtig naar de moeder van de verdwenen jongen. Het schuldgevoel daarover speelt hem nog steeds parten wanneer bij een crèche een valse bomkoffer wordt gevonden. Vastberaden zich niet weer te laten doen, focust Avraham op een dispuut tussen de crèchehoudster en enkele ouders. Een van hen, een oudere man, wekt de argwaan van Avraham. De man blijkt inderdaad niet helemaal onschuldig.

Mishani is psychologisch sterk. Dat blijkt niet alleen uit de evolutie die Avraham doormaakt, maar ook uit het verhaal van de zwijgzame vader die wanhopig probeert door te dringen tot zijn kinderen nu hun moeder volledig uit beeld is verdwenen. Het minste wat je kan zeggen is dat niet alleen in Scandinavië tobbende inspecteurs rondlopen.

De verdenking van Dror Mishani - oorspronkelijke titel Efsjaroet sjel alimoet - verscheen bij De Bezige Bij Antwerpen in 2014, vertaald uit het Hebreeuws door Ruben Verhasselt.
335 blz, isbn 9789085423782

Geen opmerkingen: