31 maart 2007

Staf Schoeters - RubensroodWie? De Antwerpenaar Staf Schoeters schrijft tegenwoordig vooral historische intrigeromans. In 1998 won hij de Hercule Poirotprijs voor De schaduw van de adelaar, het eerste deel in zijn Napoleon-trilogie.

Wat? Maarten van Groenen schrijft een boek over Pieter Paul Rubens en raakt verstrikt in een web van spionnen en internationaal gekonkel.

Genre: historische spionageroman

Sterren: ***


'Jezus Christus Koning! Wat sta je me daar nu aan te gapen met de verdwaasde blik van een dronken geilaard. Heb je daarstraks teveel van dat druivensap gezopen soms?'
'Gegevens voor mijn boek...' Maarten glimlachte welwillend. 'De levensgeschiedenis van Pieter Paul Rubens.' Hij maakte een hoofs buiginkje alsof hij het werk nog voor het klaar was aan haar opdroeg.
'Je meent het! De som van een gemiddeld half jaarinkomen in ruil voor twijfelachtige weetjes over een schilder die al tien jaar dood is. Die grote seigneur, die het zo breed had en het nog breder liet hangen, en wiens glorierijke leven jij nu met je zuur verdiende centen extra in de verf wil zetten!'
'In de verf zetten...' Maarten lachte hardop. 'Wat een treffende beeldspraak, liefje.'


Recensie: De lancering van Rubensrood, de nieuwste historische misdaadroman van Staf Schoeters, ging gepaard met een naar thrillernormen uitvoerige reclamecampagne. Schoeters, ooit winnaar van de Hercule Poirotprijs, brak tot nu toe niet echt door naar het grote publiek. Dat is jammer, want Schoeters schrijft zeer leesbare historische romans met een spannende toets.

Het is 1649 en Antwerpen, onder Spaans bewind, lijdt onder een blokkade van de Schelde. Het gewone volk ziet af terwijl anderen, de rijkere burgers, de luxe kennen zich met andere zaken bezig te kunnen houden dan het vergaren van voedsel. Maarten van Groenen is een van die gelukkigen. Rijk geworden dankzij de handel op de beurs, heeft hij zich voorgenomen een boek te schrijven over Pieter Paul Rubens, een van de grootste schilders uit onze geschiedenis, en negen jaar daarvoor overleden. Van Groenen krijgt, tegen betaling, enkele pikante verhalen aangeboden door een stadsambtenaar, die evenwel vermoord wordt voor de gegevensuitwisseling kan plaatsvinden. Van Groenen trekt dan maar zelf op onderzoek, daartoe aangezet doot zijn secretaris Hendrik.

Gaandeweg verandert de toon van het verhaal. De eerste hoofdstukken leiden naar de alchemistische activiteiten van de meester, maar die piste wordt verlaten om meer aandacht te gaan besteden aan Rubens' loopbaan in de diplomatie. Het is typisch voor Schoeters' werk. Hij begint lokaal, maar al snel blijken de personages gevangen in een web van spionnen en internationaal gekonkel. Onder andere het Engelse kruitvat, waar Cromwell enkele jaren tevoren de monarchie heeft omvergeblazen, speelt een belangrijke rol in het verhaal.

Het is dankzij Schoeters' schrijfcapaciteiten dat hieruit een boeiend verhaal ontstaat. De vele weetjes en achtergrondinformatie zijn netjes verweven met het verhaal van een man, gedreven door zijn droom Rubens te vatten in een boek. Schoeters maakt als geen ander duidelijk dat de geschiedenis is gemaakt door mensen. De geschiedenis is er niet zomaar gekomen, het zijn altijd levende mensen geweest die aan de touwtjes trokken of die zich leenden voor gekonkelfoes en intriges. Schoeters brengt de geschiedenis tot leven, en brengt leven in de geschiedenis.

Meer van Schoeters: Belegerd verleden (****)

Rubensrood van Staf Schoeters verscheen bij Triloga in 2007. ISBN 9789076806037.

Geen opmerkingen: