12 mei 2008

Frank Adam en Klaas Verplancke - Confidenties aan een ezelsoor. Boek Drie. Erotische fabels
Wat? Een hete ezel.

Wie? Frank Adam (Brugge, 1968) schrijft vooral voor theater en filosofische teksten. Klaas Verplancke (Zwevegem, 1964) is illustrator en auteur.

Genre: verhalen

Sterren: ****


'Net als verpleegsters, schooldirectrices en vrouwelijke postbodes,' legde de eerste bouwvakker uit, 'zijn wij bouwvakkers een erotisch archetype. Als we tillen zijn we een en al kracht, als we bouwen verzinnebeelden we bescherming, bij het lezen van technische plannen straalt ons intellect als een aura om ons hoofd, de begeerte waarmee we stenen strelen hangt vereeuwigd tussen de slaapkamermuren, en hoog op onze steigers, als we ons met enige ironie verwonderen over het vrouwelijk schoon dat ter meerdere eer en glorie van de wereld en van zichzelf beneden ons flaneert, zijn we aan de goden gelijk. Hoe vrouwelijk zou het vrouwelijke immers nog zijn zonder wij die er ons over verwonderen?'


Recensie: Frank Adam en Klaas Verplancke publiceerden al tientallen confidenties aan een ezelsoor, licht filosofische en humoristische verhalen en fabels, eerst in De Standaard en daarna in De Morgen. Bij Davidsfonds verscheen nu ook Boek drie van de Confidenties, waarin de ezel, na de woestijn en de wereld te hebben overwonnen, zich nu ook aan de retorica erotica waagt. Boek drie telt vijftien confidenties, gegroepeerd onder de titel Erotische fabels. De ezel mengt zich gelukkig niet lijfelijk in het gewoel, maar is opnieuw de verslaggever van dienst.

In de Eerste Confidentie vertelt de ezel tijdens een literair salon in zijn stal over de man die te vroeg thuis kwam. Hij treft een vrouw aan in de keuken. 'Hij herkent de schoenen, de kleren en de juwelen van zijn vrouw, maar als ze zich omdraait staart hij recht in het gezicht van zijn vijftien jaar jongere maîtresse.' Tijdens het daarop volgende liefdesspel - expliciet maar teder verhaald door de ezel - verandert de vrouw nu en dan van gedaante. 'En terwijl ook hij tijdens de laatste druppel wordt overvallen door een zaligheid die het genot van een doordeweeks orgasme overstijgt, vraagt hij zich af met wie hij zichzelf in de spiegel zal betrappen als hij zijn ogen weer opent.' Einde van de vertelling. 'Bedoel je dat het verhaal magisch-realistisch is?', merkt een schrijfster na afloop fijntjes op.

Adams verhalen zijn humoristisch, doordacht, zinnenprikkelend, nooit vulgair of aanstootgevend. 'Dit boek kan op drie manieren worden geconsumeerd', zegt de uitgeefster in haar voorwoord. Het kan worden gelezen, het kan aan een geliefde worden verteld, of het kan worden nagespeeld. En misschien kan je er zelfs een boompje over opzetten. 'Zou dat wat we een tepel noemen, niet gewoon een onaantrekkelijk vuilbruin gerimpeld stuk huid zijn, als we het tijdens het uitspreken niet met de adem van onze verbeelding zouden laten verstijven tot het begeerde object dat het nu is?' Denk daar maar eens over na. Maar laat het vooral je andere activiteiten niet in de weg staan, in de slaapkamer of daarbuiten.

Meer van Adam & Verplancke: Confidenties aan een ezelsoor (boek één)
Links: de site van Frank Adam en die van Klaas Verplancke - wikipedia over Frank en Klaas - een interview met Frank Adam (podcast) -

Confidenties aan een ezelsoor. Boek Drie / Erotische fabels van Frank Adam, met prenten van Klaas Verplancke, verscheen bij Davidsfonds/Literair in het voorjaar van 2008 en telt ca. 75 pagina's. Isbn 9789063065751.

Geen opmerkingen: