31 mei 2009

Jos Bouveroux & Luc Huyse - Het onvoltooide land
Wat? Voltooiing of ontbinding?

Wie? Jos Bouveroux is Wetstraatjournalist en voormalig hoofdredacteur bij het vrt-radionieuws; Luc Huyse heeft als politicoloog al meerdere boeken op zijn naam staan over de Belgische politiek.

Genre: politiek

Sterren: ****


De voorbije gebeurtenissen hebben alvast één ding geleerd: als de nood erg hoog is, staan er altijd mannen en vrouwen klaar die bereid zijn een compromis à la belge te sluiten, dat de problemen weliswaar niet oplost maar eventjes vooruit in de tijd duwt. Elke stap in de staatshervorming is gezet om erger te voorkomen.


Recensie: Over minder dan een week trekt België naar de stembus, niet alleen voor de Europese verkiezingen, maar ook voor de samenstelling van nieuwe gewest- en gemeenschapsparlementen, in Vlaanderen gemakshalve bijeengevoegd tot het Vlaams Parlement. Het lijkt een gevestigde waarde, maar toch is het pas de vierde keer dat de parlementsleden rechtstreeks verkozen worden. De unitaire Belgische staat ligt nochtans al veel langer achter ons. Politiek journalist Jos Bouveroux en politicoloog Luc Huyse beschrijven in Het onvoltooide land het ontstaan van de federale staat en de overheveling van bevoegdheden naar wat uiteindelijk de gewesten en gemeenschappen zijn geworden.

Het verhaal begint in 1944 met de koningskwestie, een eerste grote clash tussen Vlamingen en Walen, en loopt tot heden, met de zeer turbulente regeringsvorming van 2007 en 2008. Bouveroux en Huyse tonen wie de vragende partijen waren voor alweer een nieuw rondje staatshervorming, en hoe de geesten geleidelijk evolueerden naar de federale staat zoals we die nu kennen. Maar nog is het land niet voltooid, zoals blijkt uit de huidige communautaire spanningen. De mannen en vrouwen die een compromis à la belge kunnen vormen, zijn deze keer nog niet opgestaan. Voltooiing of ontbinding, waar staan we over pakweg tien jaar?

Links: geluidsfragment van Klara - interview met Bouveroux bij BPlus - recensie van Cutting Edge

Het onvoltooide land van Jos Bouveroux en Luc Huyse verscheen bij Uitgeverij Van Halewyck in mei 2009.
214 pagina's, isbn 9789056179175

Geen opmerkingen: