16 februari 2011

Silvio D'Arzo - Avondlucht


Iemand heeft ooit gezegd dat wij allemaal, gedurende een bepaalde periode althans, een leven leiden dat niet helemaal het onze is, totdat opeens 'onze' dag komt, zoiets als een tweede geboorte, en pas dan krijgt ieder van ons zijn eigen, unieke leven.
Ik heb dat meer dan eens zien gebeuren. Maar in het geval van mevrouw Nodier, eigenaresse van het land dat aan het onze grenst, heb ik de indruk dat zij altijd haar eigen leven heeft geleid.

***

Silvio D'Arzo overleed op veel te jonge leeftijd in 1952, maar liet niettemin een mooi oeuvre na, waaronder het prachtige Andermans huis. Vertaalsters Mieke Geuzebroek en Pietha de Voogd selecteerden voor Avondlucht een zevental verhalen uit het verzamelde werk van D'Arzo. De onderwerpen zijn divers: een oude vrouw wordt gechanteerd, twee jongetjes verzinnen manier om er geen broertje bij te krijgen, een soldaat krijgt de moeilijkste opdracht uit zijn carrière. Het zijn stille verhalen, kwetsbaar ook, omdat er niet veel in gebeurt. Als je niet goed oplet lees je over elke nuance heen. Elk woord is van belang. Het zijn verhalen die je de tijd moet geven om open te bloeien. Het doet deugd dat in jachtige tijden ook dit soort rustpauzes nog een kans krijgt.

Avondlucht bevat zeven verhalen uit het werk van Silvio D'Arzo, geselecteerd en vertaald uit het Italiaans door Mieke Geuzebroek en Pietha de Voogd (Van Gennep, 2009). 
 96 blz, isbn 9789055151592

Geen opmerkingen: